Ryds VI-teknik


Vad är VI-teknik och hur går det till?

Vi på Ryds båtar är kända för att vara miljövänliga i vårt tänk på grund av vår VI-teknik (vakuuminjicerings-teknik) vid tillverkningen av våra båtar. VI-tekniken är en sluten process där två formar pressas ihop. Gelcoat (färgen) placeras på ytterformen, därefter placeras glasfibermatta och de olika förstärkningarna in i formen. När detta är klart sugs en innerform ihop med vakuum. I den slutna processen tillförs det polyester. 

 

Tillverkning av Ryds båtar, VI-teknik, Båten spänns fast. 


Vad är det som utmärker den här tekniken till skillnad från andra tillverkningssätt?

Det som utmärker VI-tekniken är att den medför 100 procent jämn kvalité på båtarna. Dem blir mer hållfasta då vi bland annat har rätt glashalt i produkten och eftersom processen är sluten innebär det betydligt mindre utsläpp än sprutade båtar. Med den slutna processen är därmed denna metod miljövänlig både i arbetsmiljön för de anställda i produktionen och för den yttre miljön eftersom avdunstande ämnen inte sprids. Genom VI-tekniken blir dessutom alla båtar lika efter sin struktur med samma tjocklek o vikt, vilket det inte blir om man sprutar båtarna eftersom det sker manuellt.

Med VI-tekniken når vi högsta kvalité, vi får bättre arbetsmiljö och minskade utsläpp. Kombinationen av traditionellt båtkunnande och den främsta tillverkningsmetoden för glasfiberbåtar har gjort våra båtar till hållfasta, starka och lättare med bra prestanda som kräver mindre motoreffekt. 


Den är miljövänlig, testad, färdig och komplett när du köper den.
En helgjuten båt på alla vis!

Se hur vi tillverkar våra båtar här:


Våra båtkategorier

Vi på Ryds båtar har flera olika båtkategorier varifrån vi definierar våra båtar:

Walk Araound

Daycruiser

Bowrider

Styrpulpet

Fiskebåt

Roddbåt

Dessa båtkategorier som nämns ovan har olika båtmodeller under sig. Vi garanterar dig att du lär hitta just den båt du söker efter hos oss. Vill du veta mer om våra båtar är du välkommen att kontakta någon av våra återförsäljare, du hittar den som är närmast dig här!